Zbiorcze zestawienie lotu 1. Paryż 29.06.23                         
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko,Imie Nr.H. Wkład Konk. Wydol.%
-------------------------------------------------------------------------------
1 KOZINA J.M.A.Ł 101 12 0 0.00
2 ŁUSZCZYK KRZYSZTOF 119 6 0 0.00
3 POLONIS JAN 124 3 0 0.00
4 BATOR JÓZEF 141 3 0 0.00
5 OLEJNICZAK SYLWESTER 142 24 0 0.00
6 ARDELLI STANISŁAW 163 7 0 0.00
7 KUCHARSKI WIESŁAW 170 7 0 0.00
8 SZYMAŃSKI ANDRZEJ 182 3 0 0.00
9 ŁUKASZ KOZINA 222 2 0 0.00 
10 DUDA EUGENIUSZ 232 5 0 0.00
11 JÓZEFOWICZ ANDRZEJ 264 3 0 0.00
12 DZIEBÓR LUKASZ 271 6 0 0.00
13 BAL EDWARD 299 13 0 0.00
14 STYŚ RYSZARD 320 4 0 0.00
15 OLEJNICZAK ANDRZEJ 321 1 0 0.00 
Razem: 15 hodowców 99 gołębi