POLSKI KLUB LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH, rok 2015.
- 1 -

Lista konkursowa nr 2.
z lotu LE HAVRE FRANCJA, w dniu 31.07.15
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |36| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 NAWROCKI ARKADIUSZ 1 PL-0357-09-1778 GT 13,22,51 19:06:58 10.53 5- 2- 2 1067.850 120.000
2 KUCZYK WŁADYSŁAW 1 PL-0364-12-5874 GT 19,28,44 24:32:32 21.05 10- 2- 2 1098.080 119.230
3 KOZINA M.J.A.Ł. 1 PL-0360-13-2545 GT 8,05,34 13:16:07 31.58 6- 3- 3 1093.020 118.450
4 KOZINA M.J.A.Ł. 1 PL-0360-12-13405 GT 9,45,04 14:55:37 42.11 2 < 20> 1093.020 117.680
5 TOSNOWIEC RYSZARD 1 CZ-020-11-1343 GT 8,37,04 14:15:23 52.63 3- 1- 1 1072.190 116.900
6 MATYSIK STEFAN 1 PL-0431-12-6420 GT 18,15,57 23:19:30 63.16 5- 3- 3 1098.270 116.130
7 RUTECKI JAROSŁAW 1 PL-0360-12-3266 GT 6,59,51 12:14:11 73.68 5- 3- 3 1090.180 115.350
8 ZJAWIN ZDZISŁAW 1 PL-368-09-17431 GT 9,41,00 14:03:34 84.21 8- 3- 2 1129.010 114.580
9 RUTECKI JAROSŁAW 1 PL-0360-13-296 GT 11,01,55 16:16:15 94.74 2 < 24> 1090.180 113.810
10 ZJAWIN ZDZISŁAW 1 PL-368-11-2765 GN 12,50,00 17:12:34 105.26 2 < 14> 1129.010 0.000
11 INEZ DYWAN 1 PL-0357-09-1263 GT 12,19,27 18:02:58 115.79 3- 1- 1 1068.300 112.260
12 BUDREWICZ 1 PL-11-528087 GT 20,46,41 25:24:02 126.32 3- 2- 2 1117.920 111.480
13 KUCZYK WŁADYSŁAW 1 PL-0364-12-5846 GT 20,28,44 25:32:32 136.84 2 1098.080 110.710
14 ZJAWIN ZDZISŁAW 1 PL-367-07-9535 GT 13,16,00 17:38:34 147.37 3 1129.010 109.940
15 MATYSIK STEFAN 1 PL-0431-10-2855 GT 19,00,40 24:04:13 157.89 2 < 22> 1098.270 109.160
16 SZYMAŃSKI ZBIGNIEW 1 PL-0360-13-8481 GT 8,08,09 12:47:40 168.42 4- 2- 2 1116.290 108.390
17 FABICH JAROSŁAW 1 PL-0364-10-5046 GT 9,53,18 13:47:23 178.95 2- 2- 2 1150.360 107.610
18 SZYMAŃSKI ZBIGNIEW 1 PL-0368-13-8480 GT 10,29,53 15:09:24 189.47 2 1116.290 106.840
19 NAWROCKI ARKADIUSZ 1 PL-0206-11-2187 GT 18,11,42 23:55:49 200.00 2 1067.850 106.060
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
20 KOZINA M.J.A.Ł. 1 PL-0360-13-2523 GT 19,45,00 24:55:33 210.53 3 1093.020 105.290
21 SEKUŁA PAWEŁ 1 PL-0364-12-5838 GN 9,04,09 12:58:00 221.05 10- 2- 1 1150.540 0.000
22 MATYSIK STEFAN 1 PL-0431-08-3573 GT 8,10,17 13:13:50 231.58 3 1098.270 103.740
23 FABICH JAROSŁAW 1 PL-0364-10-5024 GT 9,33,39 13:27:44 242.11 2 1150.360 102.970
24 RUTECKI JAROSŁAW 1 PL-0360-12-3270 GT 9,00,44 14:15:04 252.63 3 1090.180 102.190
- 2 -

Lista konkursowa nr 5.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |36| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 MKS JĘDREK 1 PL-0364-12-11031 GT 11,49,10 15:36:46 263.16 3- 1- 1 1155.230 101.420
26 SUSKI KAZIMIERZ BARBARA 1 PL-0370-12-714 GT 15,03,00 20:32:53 273.68 5- 1- 1 1078.510 100.650
27 MAZUREK JAN 1 PL-0357-11-1076 GT 16,57,38 22:30:45 284.21 5- 2- 2 1076.090 99.870
28 MAZUREK JAN 1 PL-0360-12-7356 GT 18,19,10 23:52:17 294.74 2 1076.090 99.100
29 SEKUŁA PAWEŁ 1 PL-0364-12-5879 GT 12,39,50 16:33:41 305.26 2 1150.540 98.320
30 BUDREWICZ 1 PL-0368-09-3857 GT 19,10,41 23:48:02 315.79 2 1117.920 97.550
31 ZAJĄC DARIUSZ 1 SK-14-0999-147 GT 18,07,13 22:46:02 326.32 5- 1- 1 1116.820 96.770
32 ZAGAJEWSKI STANISŁAW 1 PL-0330-12-7827 GT 11,45,00 15:39:14 336.84 1- 1- 1 1150.250 96.000
---------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:3

D O B R Y L O T !
------------------

                                  
POLSKI KLUB LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH, rok 2015.
Najlepsza seria z lotu
Lot nr 2, z dnia 31.07.15 LE HAVRE FRANCJA
SERIA 3/5 [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |360| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 KOZINA M.J.A.Ł. 1 6 3 3 341.42
2 RUTECKI JAROSŁAW 1 5 3 3 331.35
3 MATYSIK STEFAN 1 5 3 3 329.03
4 KUCZYK WŁADYSŁAW 1 10 2 2 229.94
5 NAWROCKI ARKADIUSZ 1 5 2 2 226.06
6 ZJAWIN ZDZISŁAW 1 8 2 3 224.52
7 SZYMAŃSKI ZBIGNIEW 1 4 2 2 215.23
8 FABICH JAROSŁAW 1 2 2 2 210.58
9 BUDREWICZ 1 3 2 2 209.03
10 MAZUREK JAN 1 5 2 2 198.97
11 TOSNOWIEC RYSZARD 1 3 1 1 116.90
12 INEZ DYWAN 1 3 1 1 112.26
13 MKS JĘDREK 1 3 1 1 101.42
14 SUSKI KAZIMIERZ BARBARA 1 5 1 1 100.65
15 SEKUŁA PAWEŁ 1 10 1 2 98.32
16 ZAJĄC DARIUSZ 1 5 1 1 96.77
17 ZAGAJEWICZ STANISŁAW 1 1 1 1 96.00
18 ZAJĄC JAN 1 5 0 0 0.00
19 DOBROWOLSKI JACEK 1 5 0 0 0.00
20 POCHOWICZ 1 2 0 0 0.00

                                                                              

Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: Paryż i Le Havre
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |360| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 KOZINA M.J.A.Ł. 1 PL-0360-12-13405 0 2 207.68 2045.000
2 KOZINA M.J.A.Ł. 1 PL-0360-13-2545 0 2 203.07 2045.000
3 ZJAWIN ZDZISŁAW 1 PL-368-09-17431 0 2 199.96 2115.740
4 MAZUREK JAN 1 PL-0357-11-1076 0 2 199.87 2014.380
5 MAZUREK JAN 1 PL-0360-12-7356 0 2 99.10 2014.380
6 ZJAWIN ZDZISŁAW 1 PL-368-11-2765 1 2 83.85 2115.740
7 NAWROCKI ARKADIUSZ 1 PL-0357-09-1778 0 1 120.00 1067.850
8 KUCZYK WŁADYSŁAW 1 PL-0364-12-5874 0 1 119.23 1098.080
9 TOSNOWIEC RYSZARD 1 CZ-020-11-1343 0 1 116.90 1072.190
10 MATYSIK STEFAN 1 PL-0431-12-6420 0 1 116.13 1098.270

                                                                                

Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
Rocznik 2014.
Wyniki z lotow: Le Havre
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |360| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+

1 ZAJĄC DARIUSZ 1 SK-14-0999-147 1 1 96.770 1116.820