Get Adobe Flash player

Lot nagrodowy Osnabruck-2017 IV Edycja
Organizator lotu

 

P.K. L. G. D. –W. G. Zachód

 

 Tel.795610882

 e-mail-wgzachod@wp.pl


Rozdział I

1.     Udział w lotach może wziąć każdy miłośnik  posiadający własne gołębie i będzie przestrzegał poniższy  regulamin .

 

2.     Start  gołębi  nastąpi  23.09.2017.

             

            a. Organizator z powodu złych warunków atmosferycznych może przełożyć start   

                gołębi na inny termin lub skrócić lot .

 

3.  Transport gołębi na loty zapewnia organizator  lotu.

4.  Koszowanie gołębi na lot odbędzie się  na punktach wkładań podanych przez

    organizatora.

 

5.  Na wniosek zainteresowanych hodowców ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania gołębi. Punkt wkładań  zostanie  powołany po spełnieniu poniższych zasad:

 

-na punkcie musi być zakoszowane minimum 100 gołębi

-10 nastawionych zegarów,10 hodowców  

 

6.Do konstantowania gołębi można używać systemu ESK oraz zegarów tradycyjnych. 

 

 

7.W celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości zastosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci drugiej obrączki kontrolnej lub  ostęplowane  skrzydlo.

 

8.listy startowo – zegarowe oraz protokóły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach 1egz. należy zdać do organizatora lotu ,drugi egz. zostaje zabezpieczony przez komisję w punkcie wkładań.

 

9.Hodowca wraz z listą startowo-zeg. musi dostarczyć współrzedne gołębnika potwierdzone przez jednostkę organizacyjną w której hodowca jest zrzeszony lub podać adres gołębnika  to Zarząd Klubu wykona pomiar.

 

10.Zgłoszenie ilości gołębi należy dokonać do organizatora lotu do 18.09.2017 ,w dniu 19-20.09.17 każdy kto zgłosił gołębie musi dokonać wpłatę na konto , tylko opłacone gołębie wezmą udział w locie.

11.Przylot  gołębi hodowca zgłasza do organizatora lotu pod

 

wskazany numer telefonu. Hodowca zgłaszając gołębia podaje nr.gołębia czas przylotu nr. dodatkowego zabezpieczenia.(gołębie nie zgłoszone nie będą liczone do rywalizacji.)

 

12.Dane personalne oraz numer telefonu pod który należy zgłaszać gołębie zostanie podany w osobnym komunikacie przed lotem.

13.Otwieranie zegarów nastąpi w punktach wkładań w terminie wyznaczonym przez

 

organizatora.

 

14.W następnym dniu po otwarciu zegarów należy przesłać do organizatora lotu

      Listy startowo-zegarowe , taśmy zegarowe ,kontrolki gumowe, protokół zegarowy ,

       


Rozdział II – Rywalizacje

 

1.   Na podstawie przesłanych list sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i drużyn.

2.Hodowca zgłasza dowolną ilość gołębi i nie musi zgłaszać drużyny.

3.Drużyna 5/3

W locie obowiązuje drużyna 5gołębi pierwsze 3 robią punkty.

Nagrodzonych zostanie 10% drużyn.

 

4.  Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 25%  i umieszczona na stronie klubowej www.wgzachod.pl 


                                                oraz
  na największym portalu Pigeon Paradise PIPA-Belgia
   http://www.pipa.be/en/clubs/europe/poland/national/pklgmwg-zachod

 

           Rozdział III – Nagrody

 

          a]  Nagradzanych zostanie 5% startujących gołębi . 

      

        b] Drużyny

            Nagradzanych zostanie 10% drużyn


            

       

       

 

4. Wręczanie nagród

 

Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu. Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie klubowej www.wgzachod.pl z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. 

 

Rozdział III – OPŁATY

1.  Od każdego gołębia biorącego udział w locie pobierana będzie opłata w wysokości 10zł.Od każdej drużyny-100zł.

70% środków zostanie przeznaczone na nagrody.30% na koszty obsługi lotu. 

                                               

   


 Zarząd Klubu


OGŁOSZENIA

ZEGAR

POGODA