P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.        

LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu <\B>TOURNI-BELGIA z dnia 23.06.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 50:36:02. N 03:25:32. E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 1098.890 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 7
4.Ilość wysłanych gołębi................: 58
5.Ilość konkursów.......................: 20
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1379.69
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 898.35
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:20,17,08
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,40,45
10.Czas trwania konkursu.................:7 godz. 23 min. 37 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE 10 STOPNI
w miejscu przylotu:POCHMURNI-DESZCZOWO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 5 liczy się pierwszych 3 konkursów
Punkty stałe 110.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREFA [3]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 7 | 58 | 20 |34.48|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 7 | 58 | 20 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.
- 1 -

Lista konkursowa nr 1.
z lotu TOURNI-BELGIA, w dniu 23.06.18
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-12-1470 G 20,17,08 1379.69 17.24 15- 8- 1 1099.800 0.000
2 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-13-10593 G 20,19,54 1374.92 34.48 2 < 3> 1099.800 0.000
3 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3923 G 4,36,09 1174.81 51.72 3 < 4> 1099.800 0.000
4 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3907 GT 4,36,12 1174.75 68.97 4 < 5> 1099.800 106.530
5 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-12-1453 G 4,53,17 1153.70 86.21 5 < 10> 1099.800 0.000
6 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-275-11-3985 GT 5,56,50 1103.14 103.45 5- 2- 2 1121.710 104.210
7 RASAŁA ANDRZEJ 2 PL-273-11-1716 GT 6,01,14 1095.65 0.00 12- 5- 3 1118.910 0.000
8 STRZELEC ZBIGNIEW 2 PL-227-12-11398 G 6,07,00 1073.82 137.93 3- 2- 0 1102.810 0.000
9 STRZELEC ZBIGNIEW 2 PL-277-11-5787 G 6,16,29 1063.99 155.17 2 1102.810 0.000
10 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-14-3679 G 6,18,06 1059.44 172.41 6 < 12> 1099.800 0.000
11 RASAŁA ANDRZEJ 2 PL-273-15-6642 GT 6,38,53 1056.69 0.00 2 < 13> 1118.910 98.420
12 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-14-6793 G 6,32,26 1045.01 206.90 7 < 20> 1099.800 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
13 RASAŁA ANDRZEJ 2 PL-273-11-947 G 6,53,47 1042.03 224.14 3 < 14> 1118.910 0.000
14 RASAŁA ANDRZEJ 2 PL-273-16-1685 GT 7,53,57 986.74 0.00 4 < 16> 1118.910 94.950
15 LOTCZYK MARIUSZ 2 PL-277-11-3207 G 7,46,06 981.68 258.62 3- 2- 0 1105.470 0.000
16 RASAŁA ANDRZEJ 2 PL-273-12-2655 G 9,01,01 931.64 0.00 5 1118.910 0.000
17 LOTCZYK MARIUSZ 2 PL-277-11-3235 G 8,53,00 926.63 293.10 2 1105.470 0.000
18 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-273-15-2470 GT 9,28,33 913.04 310.34 2 1121.710 90.320
19 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 PL-273-08-6514 GT 9,40,45 899.08 327.59 10- 1- 1 1115.530 89.160
20 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3904 G 9,24,15 898.35 344.83 8 1099.800 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:3

D O B R Y L O T !
------------------ - strona 1 -                                 
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREFA [3]
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
1 RASAŁA ANDRZEJ 2 3 3 296.42
2 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 2 2 194.53
3 TURKO GRZEGORZ 2 1 1 106.53
4 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 1 1 89.16
5 GRZEŚNIAK KINGA MARCIN 2 0 0 0.00
6 LOTCZYK MARIUSZ 2 0 0 0.00
7 STRZELEC ZBIGNIEW 2 0 0 0.00