P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.          

LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu BREST FRANCJA z dnia 13.07.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 48:23:07.5 N 04:26:07.3 W.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 1737.580 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 19
4.Ilość wysłanych gołębi................: 107
5.Ilość konkursów.......................: 36
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 394.25
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 78.78
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,38,42
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,00,00
10.Czas trwania konkursu.................:294 godz. 2 min. 47 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:SŁONECZNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 180.0, punkty wg wzoru GMP.
PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREFA [3]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 19 | 107 | 36 |33.64|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 19 | 107 | 36 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.
- 1 -

Lista konkursowa nr 3.
z lotu BREST FRANCJA, w dniu 13.07.18
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BZDAWKA PIOTR 2 PL-323-14-434 GT 12,38,42 12:25:59 9.35 5- 4- 3 1747.120 180.000
2 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-12-16429 G 8,55,30 8:44:01 18.69 25- 14- 3 1746.200 178.970
3 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-14-10411 G 18,55,26 18:43:56 28.04 2 < 4> 1746.200 177.940
4 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-14-10405 G 7,52,34 7:41:04 37.38 3 < 5> 1746.200 176.910
5 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-14-10432 G 8,20,25 8:08:55 46.73 4 < 8> 1746.200 0.000
6 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 PL-273-14-6634 G 9,04,51 9:04:35 56.07 5- 3- 3 1737.780 174.860
7 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-273-15-2470 GT 9,40,19 9:32:28 65.42 5- 4- 3 1743.470 173.830
8 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-15-7316 G 10,03,54 9:52:25 74.77 5 < 9> 1746.200 0.000
9 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-13-4343 G 10,05,07 9:53:37 84.11 6 < 10> 1746.200 0.000
10 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-15-7361 G 13,46,11 13:34:41 93.46 7 < 11> 1746.200 0.000
11 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-14-10406 G 14,48,30 14:37:01 102.80 8 < 15> 1746.200 0.000
12 SOBIERAJ TOMASZZ 2 PL-51-14-7875 G 8,39,00 8:22:11 112.15 2- 2- 2 1750.190 168.690
13 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 PL-273-08-6514 G 11,24,44 11:24:28 121.50 2 < 25> 1737.780 167.660
14 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-15-3940 G 17,27,50 17:47:37 130.84 10- 2- 2 1722.750 166.630
15 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-13-4339 G 18,18,46 18:07:16 140.19 9 < 16> 1746.200 0.000
16 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-16-10375 GT 18,27,53 18:16:23 149.53 10 < 17> 1746.200 0.000
17 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-13-4318 GT 20,34,31 20:23:01 158.88 11 < 20> 1746.200 0.000
18 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-273-14-5284 GT 9,25,35 9:17:44 168.22 2 < 31> 1743.470 162.510
19 BZDAWKA PIOTR 2 PL-323-15-870 GT 14,28,03 14:15:20 177.57 2 < 27> 1747.120 161.490
20 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-14-10407 G 19,13,19 19:01:49 186.92 12 < 29> 1746.200 0.000
21 STRZELEC ZBIGNIEW 2 PL-227-12-11398 G 9,39,21 9:52:50 196.26 3- 2- 2 1727.470 159.430
22 TURKO GRZEGORZ 2 PL-221-13-10593 G 12,59,02 13:18:49 205.61 2 1722.750 158.400
23 SOBIERAJ TOMASZZ 2 PL-275-12-7549 G 14,28,18 14:11:29 214.95 2 1750.190 157.370
24 LOTCZYK MARIUSZ 2 PL-277-11-3207 G 15,09,27 15:20:30 224.30 2- 1- 1 1729.290 156.340
- 2 -

Lista konkursowa nr 3.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 ŚWIĘCIAK GRZEGORZ 2 PL-273-14-6588 G 6,39,56 6:39:40 233.64 3 1737.780 155.310
26 STĘPIEŃ MARIUSZ 2 PL-275-12-17764 G 7,45,05 7:31:31 242.99 3- 1- 1 1747.760 154.290
27 BZDAWKA PIOTR 2 PL-324-14-443 GT 19,14,12 19:01:29 252.34 3 < 33> 1747.120 153.260
28 LIZAK ANDRZEJ 2 PL-273-15-310 G 9,49,57 9:53:14 261.68 5- 1- 1 1735.110 152.230
29 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-13-4331 G 13,53,17 13:41:47 271.03 13 < 30> 1746.200 0.000
30 MERC JAN ŁUKASZ 2 PL-275-09-5206 G 9,22,02 9:10:32 280.37 14 1746.200 0.000
31 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-275-11-3985 GT 12,10,08 12:02:17 289.72 3 < 35> 1743.470 149.140
32 RUCIŃSKI JANUSZ 2 PL-176-15-13908 G 13,45,32 13:23:32 299.07 4- 1- 1 1754.080 148.110
33 BZDAWKA PIOTR 2 PL-323-14-421 G 20,20,00 20:07:17 308.41 4 1747.120 0.000
34 STRZELEC ZBIGNIEW 2 PL-277-11-5787 G 9,45,00 9:58:29 317.76 2 1727.470 146.060
35 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 PL-47-15-11009 G 17,56,00 17:48:09 327.10 4 1743.470 0.000
36 ANDRZEJEWSKI ZYGMUNT 2 PL-324-15-1995 G 18,00,00 17:28:46 336.45 7- 1- 1 1761.010 144.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:3

D O B R Y L O T !
------------------

      P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2018.          
Tabela współzawodnictwaDRUŻYNY TYPOWANE
Lot nr 3, z dnia 13.07.18 BREST FRANCJA
PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREFA [3]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 MERC JAN ŁUKASZ 2 25 3 14 520.45
 2 MERC JAN ŁUKASZ 2 25 3 14 516.34
3 BZDAWKA PIOTR 2 5 3 4 494.75
4 MERC JAN ŁUKASZ 2 25 3 14 488.57
5 ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ 2 5 3 4 485.48
6 MERC JAN ŁUKASZ 2 25 2 14 328.11
7 MERC JAN ŁUKASZ 2 25 2 14 327.09