P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.          

LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu TOURNAI-1 z dnia 22.06.19
Współrzędne miejsca wypuszczenia 50:36:02. N 03:25:32. E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 818.820 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 15
4.Ilość wysłanych gołębi................: 148
5.Ilość konkursów.......................: 49
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 938.03
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 361.67
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:20,23,58
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 7,25,29
10.Czas trwania konkursu.................:23 godz. 17 min. 58 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE WIATR PŁNOCNY
w miejscu przylotu:UPALNIE POD WIATR
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 90.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGD WG ZACHÓD 1 STREF | 15 | 148 | 49 |33.11|
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
| 3 | PKLGD WG ZACHÓD 3 STREF | 0 | 0 | 0 | 0.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 15 | 148 | 49 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.
- 1 -

Lista konkursowa nr 1.
z lotu TOURNAI-1, w dniu 22.06.19
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-14 G 20,23,58 938.03 6.76 10- 6- 3 810.430 90.000 PUCHAR+WIELOFUNKCYJNY ROBOT KUCHENNY
2 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-15 G 5,05,11 784.86 13.51 6- 4- 3 804.620 89.620 PUCHAR 
3 BIZOŃ ANDRZEJ 1 DV-657-14 G 5,50,41 753.24 20.27 17- 8- 3 806.480 89.250 PUCHAR
4 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-16 G 5,55,15 6:14:11 27.03 2 < 11> 804.620 88.870
5 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-16 G 6,28,58 6:16:34 33.78 30- 11- 3 828.120 88.500
6 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-166-17 G 6,17,45 6:34:12 40.54 2 < 12> 806.480 88.120
7 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-16 G 6,34,00 6:45:11 47.30 2 < 9> 810.430 87.750
8 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 7,02,38 6:50:14 54.05 2 < 10> 828.120 87.370
9 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-16 G 6,53,26 7:04:37 60.81 3 < 13> 810.430 87.000
10 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 7,23,45 7:11:21 67.57 3 < 15> 828.120 86.620
11 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-357-14 G 7,00,47 7:19:43 74.32 3 < 29> 804.620 86.250
12 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-46-14 G 7,13,52 7:30:19 81.08 3 < 26> 806.480 85.870
13 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-14 G 7,24,17 7:35:28 87.84 4 < 18> 810.430 0.000
14 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-364-18 G 8,15,14 8:01:50 94.59 10- 3- 3 828.870 85.120
15 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13 G 8,28,30 8:16:06 101.35 4 < 19> 828.120 0.000
16 TURZIAK ZBIGNIEW 1 PL-144-16 G 8,05,16 8:21:37 108.11 6- 2- 2 806.560 84.370
17 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-370-15 G 8,12,49 8:23:59 114.86 9- 2- 2 810.450 84.000
18 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-16 G 8,24,02 8:35:13 121.62 5 < 31> 810.430 0.000
19 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-16 G 10,05,26 9:53:02 128.38 5 < 23> 828.120 0.000
20 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-99-17 G 9,40,28 9:56:36 135.14 4- 2- 2 806.720 82.870
21 TURZIAK ZBIGNIEW 1 PL-308-18 G 9,41,35 9:57:56 141.89 2 806.560 82.500
22 LIS MARCIN 1 PL-357-15 G 9,37,31 9:58:46 148.65 10- 5- 3 802.890 82.120
23 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 G 10,13,53 10:01:29 155.41 6 < 25> 828.120 0.000
24 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-14 G 10,09,31 10:04:32 162.16 6- 4- 3 822.550 81.370
- 2 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-82-13 G 10,23,39 10:11:15 168.92 7 < 28> 828.120 0.000
26 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-278-14 G 10,03,25 10:19:52 175.68 4 < 32> 806.480 0.000
27 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17 G 10,48,48 10:35:24 182.43 2 < 39> 828.870 80.250
28 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-16 G 11,05,03 10:52:39 189.19 8 < 38> 828.120 0.000
29 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-15 G 10,40,32 10:59:28 195.95 4 804.620 0.000
30 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL-254-18 G 10,57,39 11:08:49 202.70 2 810.450 79.120
31 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-16 G 11,08,40 11:19:51 209.46 6 810.430 0.000
32 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-267-10 G 11,12,20 11:28:47 216.22 5 < 36> 806.480 0.000
33 LIS MARCIN 1 PL-357-14 G 11,20,01 11:41:16 222.97 2 < 45> 802.890 78.000
34 BATOR JÓZEF 1 PL-309-14 G 11,55,30 11:54:35 229.73 2- 1- 1 819.510 77.620
35 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-14 G 11,59,39 11:54:41 236.49 2 < 43> 822.550 77.250
36 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-370-16 G 11,48,36 12:05:03 243.24 6 < 37> 806.480 0.000
37 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-166-17 G 12,18,37 12:35:04 250.00 7 < 49> 806.480 0.000
38 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14 G 13,11,56 12:59:32 256.76 9 < 40> 828.120 0.000
39 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-367-17 G 13,37,47 13:24:23 263.51 3 828.870 75.750
40 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17 G 13,49,39 13:37:15 270.27 10 < 40> 828.120 0.000
40 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18 G 13,49,39 13:37:15 270.27 11 828.120 0.000
42 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-124-12 G 14,18,30 14:34:38 283.78 2 806.720 74.620
43 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-14 G 16,38,54 16:33:56 290.54 3 < 48> 822.550 74.250
44 SZYMAŃSKI ANDRZEJ 1 PL-083-17 G 17,16,10 16:50:31 297.30 15- 1- 1 838.060 73.870
45 LIS MARCIN 1 PL-357-14 G 19,30,57 19:52:11 304.05 3 < 46> 802.890 73.500
46 LIS MARCIN 1 PL-357-11 G 19,31,36 19:52:50 310.81 4 < 47> 802.890 0.000
47 LIS MARCIN 1 PL-357-15 G 5,26,02 5:47:16 317.57 5 802.890 0.000
48 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-14 G 6,58,06 6:53:08 324.32 4 822.550 0.000
49 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-369-16 G 7,25,29 7:41:56 331.08 8 806.480 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:3
- 3 -

Lista konkursowa nr 1.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
50 LIS MARCIN 1 PL-357-16 G 10,20,12 10:41:26 0.00 6 802.890 0.000
51 TURZIAK ZBIGNIEW 1 PL-309-18 G 16,47,29 17:03:50 0.00 3 806.560 0.000
52 TURZIAK ZBIGNIEW 1 PL-307-12 G 16,47,25 17:03:46 0.00 4 806.560 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

 - strona 1 -                                 
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+-----+-------+
1 ŻUKIEWICZ M.M 1 3 3 264.75 PUCHAR+ODKURZACZ
2 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 3 3 264.74 PUCHAR+WOREK KARMY
3 BIZOŃ ANDRZEJ 1 3 3 263.24 PUCHAR+WOREK KARMY
4 KOZINA J.M.A.Ł 1 3 3 262.49
5 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 3 3 241.12
6 LIS MARCIN 1 3 3 233.62
7 SZULC ANDRZEJ 1 3 3 232.87
8 TURZIAK ZBIGNIEW 1 2 2 166.87
9 ANDRASZ RAFAŁ 1 2 2 163.12
10 DUDA EUGENIUSZ 1 2 2 157.49
11 BATOR JÓZEF 1 1 1 77.62
12 SZYMAŃSKI ANDRZEJ 1 1 1 73.87
13 OLEJNICZAK SYLWESTER 1 0 0 0.00
14 FRONT TADEUSZ 1 0 0 0.00
15 KOWAL JAN 1 0 0 0.00