P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.          

LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu BREST-FRANCJA z dnia 12.07.19  Strefa 3
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 48:23:07.5 N 04:26:07.3 W.     

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 9,35,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 1938.510 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 5
4.Ilość wysłanych gołębi................: 32
5.Ilość konkursów.......................: 9
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 199.23
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 52.11
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:16,12,59
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,30,00
10.Czas trwania konkursu.................:412 godz. 53 min. 41 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA WIATR POŁUDNIOWO-ZACHODNI
w miejscu przylotu:ZMIENNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 200.0, punkty wg wzoru GMP.
PKLGD WG ZACHÓD 3 STREFA [4]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | PKLGD WG ZACHÓD 3 STREF | 5 | 32 | 10 |28.13|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 5 | 32 | 10 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.
- 1 -

Lista konkursowa nr 4.
z lotu BREST-FRANCJA, w dniu 12.07.19
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 MYSZKA GRZEGORZ 3 PL-414-14-5460 G 16,12,59 11:49:10 31.25 4- 4- 3 1946.750 200.000 ROWER GÓRSKI+PUCHAR
2 ADRYJAN ZBIGNIEW 3 PL-458-15-3334 G 7,07,30 4:20:21 62.50 8- 3- 3 1874.240 196.000 PUCHAR
3 MARCINIAK KRZYSZTOF 3 PL-414-12-8415 G 15,10,51 10:49:53 93.75 12- 1- 1 1944.610 192.000 PUCHAR
4 MYSZKA GRZEGORZ 3 PL-414-15-3192 G 18,30,18 14:06:28 125.00 2 < 7> 1946.750 188.000
5 STECIUK STANISŁAW 3 PL-391-15-662 G 17,28,24 12:20:38 156.25 3- 1- 1 1979.710 184.000 PUCHAR ZA NAJDALSZĄ ODLEGŁOŚĆ W EUROPIE
6 ADRYJAN ZBIGNIEW 3 PL-458-15-3342 G 17,58,20 15:11:11 187.50 2 < 9> 1874.240 180.000
7 MYSZKA GRZEGORZ 3 PL-414-14-5423 G 7,11,27 2:47:37 218.75 3 < 8> 1946.750 176.000
8 MYSZKA GRZEGORZ 3 PL-414-14-5450 G 8,15,57 3:52:07 250.00 4 1946.750 172.000
9 ADRYJAN ZBIGNIEW 3 PL-458-16-1183 G 13,30,00 10:42:51 281.25 3 1874.240 168.000
10 STECIUK STANISŁAW 3 PL-391-14-5297 G 20,00,00 8:08:33 312.50 2 1979.710 164.000

D O B R Y L O T !
------------------

      - strona 1 -                            
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2019.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 4, z dnia 12.07.19 BREST-FRANCJA
PKLGD WG ZACHÓD 3 STREFA [4]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 MYSZKA GRZEGORZ 3 4 3 4 564.00 MEDAL
2 ADRYJAN ZBIGNIEW 3 8 3 3 544.00 MEDAL
3 STECIUK STANISŁAW 3 3 2 2 356.00 MEDAL
4 MARCINIAK KRZYSZTOF 3 12 1 1 192.00  
5 JOŃSKI RYSZARD 3 5 0 0 0.00