NAGRODY ZA LOTY DALEKODYSTANSOWE ZA ROK 2020

MISTRZOSTWO LONG DISTACE 2020
Mistrz-  J.M.A.Ł.Kozina/puchar
V-ce Mistrz- Łukasz Merc/puchar
II V-ce Mistrz -M.M. Żukiewicz/puchar
1 Przodownik-Tadeusz Front/puchar
2 Przodownik- Józef Michoń/puchar
3 Przodownik-Grzegorz Witecki/puchar

Champion Weteran Long Distance 2020
J.M.A.Ł.Kozina/puchar
2
Weteran Long Distance 2020 J.M.A.Ł.Kozina/puchar
3 Weteran Long Distance 2020 J.M.A.Ł.Kozina/puchar

Lot Narodowy Dinan Francja 2020
 organizowany dla uczczenia 100 urodzin Papieża Jana Pawła II


Strefa1/1250-1450km
1.Tadeusz Front /Puchar+kino domowe
2
.
J.M.A.Ł.Kozina/puchar+wiertarka
3.M.M.Żukiewicz/puchar
4.
J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
5
.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
6.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
7.W.Bąk/dyplom
8.W.Bąk/dyplom
9.M.M.Żukiewicz/dypolm
10.R.Andrasz/dypolm
11.M.M.Żukiewicz/dypolm
12.K.Suchodolski/dypolm
13.R.Andrasz/dypolm
14.M.M.Żukiewicz/dypolm
15.M.M.Żukiewicz/dypolm
Strefa2/ pow.1451km
1.R.T.Łagodziński /Puchar+kino domowe
2
.
Ł.Merc/puchar+wiertarka
3.
Ł.Merc/puchar
4.
K.Masny/dyplom
5
.R.T.Łagodziński/dyplom
6.M.Sułkowski/dyplom
7.P.Bzdawka/dyplom
8.Ł.Merc/dyplom
9.Ł.Merc/dyplom
10.A.Śieszkowicz/dypolm
11.Ł.Merc/dypolm
12.K.Masny/dypolm
13.Ł.Merc/dypolm
14.P.Bzdawka/dypolm
15.Ł.Merc/dypolm
16.Ł.Merc/dypolm
17.Ł.Merc/dypolm
18.P.Bzdawka/dypolm
19.M.Choróbski/dyplom
20Ł.Merc/dypolm
21.M.R.Kamiński/dypolm
22.K.Wojtysiak/dypolm
23.Ł.Merc/dypolm
24.M.R.Kamiński/dypolm
25.P.Bzdawka/dypolm
26.A.Lewicki/dypolm
27.J.Korczak/dypolm
28.A.Śmieszkowicz/dypolm
29.G.Myszka/dypolm
30.K.Masny/dyplom
31.J.Michoń/dyplom
32.P.Bzdawka/dypolm
33.M.Choróbski/dyplom
34.Z.Łagozin/dyplom
35.Ł.Merc/dypolm
36.G.Witecki/dyplom
37.G.Święciak/dyplom
38.J.Michoń/dyplom
39.G.Święciak/dyplom

      Lot Narodowy Dinan  2020
 organizowany dla uczczenia 100 urodzin Papieża Jana Pawła II

1.Tadeusz Front /Puchar

2.R.T.Łagodziński /Puchar
3.J.M.A.Ł.Kozina/puchar
4.M.M.Żukiewicz/medal
5.Ł.Merc/medal

6.Ł.Merc/medal
7.K.Masny/medal
8.R.T.Łagodziński /medal
9.M.Sułkowski/medal
10.P.Bzdawka/medal

Lot Narodowy Dinan  2020
 organizowany dla uczczenia 100 urodzin Papieża Jana Pawła II

Gołębie pow.1700km
1.G.Myszka/puchar+
medal z Janem Pawłem II
wydany z okazji 100 rocznicy urodzin Papieża
2.Z.Łagozin/puchar
Lot Narodowy Dinan  2020
 organizowany dla uczczenia 100 urodzin Papieża Jana Pawła II

Drużyny 3/całości
1.
Ł.Merc/puchar+srebny medal z Janem Pawłem II++pamiątka okolicznościowa
2.J.M.A.Ł.Kozina/puchar+pamiątka okolicznościowa
3.
P.Bzdawka/puchar+pamiątka okolicznościowa
4.K.Masny+pamiątka okolicznościowa
5.M.M.Żukiewicz+pamiątka okolicznościowa
6.R.Łagodziński
+pamiątka okolicznościowa
7.A.Śmieszkowicz
+pamiątka okolicznościowa
8.R.Kamiński
+pamiątka okolicznościowa
9.M.Choróbski
+pamiątka okolicznościowa
10.W.Bąk
+pamiątka okolicznościowa
11.R.Andrasz+pamiątka okolicznościowa
12.J.Michoń
+pamiątka okolicznościowa
13.T.Front
+pamiątka okolicznościowa
14.M.Sułkowski+pamiątka okolicznościowa
15.K.Wojtysiak+pamiątka okolicznościowa
16.A.Lewicki
+pamiątka okolicznościowa
17.J.Korczak+pamiątka okolicznościowa
18.G.Myszka
+pamiątka okolicznościowa
19.Z.Łagozin
+pamiątka okolicznościowa
20.G.Witecki+pamiątka okolicznościowa
21.K.Suchodolski
+pamiątka okolicznościowa
22.G.Święciak
+pamiątka okolicznościowa
i    Drużyny typowane 3/5
1.Ł.Merc/puchar+ nagroda
2.Ł.Merc/puchar+nagroda
3.Ł.Merc/puchar+nagroda
Weteran lotów extremalnych Brest/Dinan Francja
1.Ł.Merc/puchar
2.Ł.Merc/puchar
3.Ł.Merc/puchar

Lot Narodowy Amiens Francja  2020


Strefa1/900-1150km
      1.J.M.A.Ł.Kozina /Puchar+kino domowe
2
.
Łukasz Adrian Kozina/puchar+wiertarka
3.
Łukasz Adrian Kozina/puchar
4.A.Bizoń/dyplom 
5.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
6.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
7.A.Szulc/dyplom
8.Łukasz Adrian Kozina/dyplom
9.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
10.Łukasz Adrian Kozina/dyplom
11.E.Duda/dyplom
12.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
13.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
14.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
15.E.Duda/dyplom
16.M.M.Żukiewicz/dyplom
17.Terechowicz/dyplom
18.R.Andrasz/dyplom
19.A.Bizoń/dyplom
 
20.M.M.Żukiewicz/dyplom
21.T.Front/dyplom 
22.E.Duda/dyplom
23.A.Bizoń/dyplom
24.Ł.Dzibór/dyplom 
25.A.Bizoń/dyplom
26.M.M.Żukiewicz/dyplom
27.T.Front/dyplom
28.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
29.J.M.A.Ł.Kozina/dyplom
30.
A.Szulc/dyplom
31.T.Front/dyplom
32.J.Olejniczak/dyplom
33.T.Front/dyplom  


Strefa2/pow.1151km
  1.Łukasz Merc /Puchar+kino domowe
2
.
Paweł Piskorski/puchar+wiertarka
3.
Łukasz Merc Kozina/puchar
4.J.Michoń/dyplom
5.R.Łagodziński/dyplom
6.Ł.Merc/dyplom
7.P.Piskorski/dyplom
8.J.Korczak/dyplom    
9.J.Michoń/dyplom
10.G.Myszka/dyplom
11.P.Wielogórski/dyplom
12.M.Sułkowski/dyplom
13.M.Bogusiewicz/dyplom  
14.P.Piskorski/dyplom
15.G.Witecki/dyplomJ.Michoń/dyplom
17.Ł.Merc/dyplom
18.G.Witecki/dyplom
19.G.Witecki/dyplom
20.J.Korczak/dyplom
21.T.Lachocki/dyplom
22.T.Lachocki/dyplom
23.G.Myszka/dyplom
24.J.Ciborski/dyplom
25.A.Kujawa/dyplom
26.J.Noskowicz/dyplom
Lot Narodowy Amiens Francja  2020
1.J.M.A.Ł.Kozina /Puchar
2
.
Łukasz Adrian Kozina/puchar
3.
Łukasz Adrian Kozina/puchar
Najlepszy roczny z lotu Narodowego Amiens Francja
1.Łukasz Adrian Kozina/medal
2.
Łukasz Adrian Kozina/medal
3.Kazimiera Eugeniusz Duda/medal
Puchar za najdalszą odległość z lotu Narodowego Amiens Francja
1.G.Myszka/puchar
Drużyny 3/całości
1.J.M.A.Ł.Kozina /Puchar
1.Łukasz Adrian Kozina/puchar
3.Łukasz Merc /Puchar
Drużyny typowane 3/5

1.Łukasz Merc /Puchar