P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2020.        

LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu AMIENS-Francja z dnia 17.07.20
Współrzędne miejsca wypuszczenia 49:55:42. N 02:15:51. E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 12,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 1169.270 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 40
4.Ilość wysłanych gołębi................: 229
5.Ilość konkursów.......................: 59
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1004.62
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 52.78
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,25,34
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 7,31,09
10.Czas trwania konkursu.................:353 godz. 43 min. 1 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:UPAŁ
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 150.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGD WG ZACHÓD 1 STREF | 12 | 115 | 33 |28.70|
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 28 | 114 | 26 |22.81|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 40 | 229 | 59 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                                                                                                   Uwaga!!!
 Kol.Zbigniewowi Adryjanowi podczas trwania konkursu wrócił 1 goląb który był zgłoszony w poz.39 , nie został zaliczony do konkursu z powodu uchybień regulaminowych przea Kol.Z.Adryjana.

                               <\C>                                               
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2020.
- 1 -

Lista konkursowa nr 6.
z lotu AMIENS, w dniu 17.07.20
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-85-16-2410 10,25,34 1004.62 4.37 27- 9- 3 929.840 150.000
2 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-364-18-5346 G 14,05,10 812.56 8.73 12- 4- 3 930.520 149.600
3 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-364-18-5386 G 19,11,15 24:29:35 13.10 2 < 9> 930.520 149.200
4 MERC ŁUKASZ 2 PL-275-17-3912 GT 9,00,25 7:52:21 17.47 8- 4- 3 1220.320 148.800
5 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-43-17-2838 G 20,03,08 25:55:05 21.83 15- 4- 3 905.300 148.400
6 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11977 6,21,28 11:40:43 26.20 2 < 7> 929.840 148.000
7 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18-5300 8,41,27 14:00:41 30.57 3 < 10> 929.840 147.600
8 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-15-5966 G 14,26,58 19:54:07 34.93 6- 2- 2 923.910 147.200
9 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-DE-19-866201 G 16,33,02 21:51:22 39.30 3 < 12> 930.520 146.800
10 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18-5221 16,56,40 22:15:55 43.67 4 < 14> 929.840 146.400
11 PISKORSKI PAWEŁ 2 PL-35-15-9506 G 16,06,57 16:30:59 48.03 5- 3- 3 1151.250 146.000
12 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-DE-19-477053 G 12,36,08 17:54:28 52.40 4 930.520 145.600
13 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-DE-19-1195885 G 18,33,09 24:24:49 56.77 5- 3- 3 905.520 145.200
14 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-16-6691 G 9,29,16 14:48:31 61.14 5 < 15> 929.840 144.800
15 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-15-1198043 10,49,31 16:08:46 65.50 6 < 18> 929.840 144.400
16 MERC ŁUKASZ 2 PL-275-18-19844 G 18,26,06 17:18:02 69.87 2 < 21> 1220.320 144.000
17 MICHOŃ JÓZEF 2 PL-241-15-3934 G 10,15,23 8:51:08 74.24 5- 3- 3 1232.460 143.600
18 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-446-15-6076 G 7,55,48 13:15:02 78.60 7 < 48> 929.840 143.200
19 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-99-17-15071 G 8,56,34 14:48:14 82.97 2 < 37> 905.520 142.800
20 ŁAGODZIŃSKITOMASZ RADOSŁAW 2 PL-321-16-8792 G 18,59,16 18:36:21 87.34 1- 1- 1 1186.460 142.400
21 MERC ŁUKASZ 2 PL-275-18-19850 GT 9,20,40 8:12:36 91.70 3 < 41> 1220.320 142.000
22 PISKORSKI PAWEŁ 2 PL-35-16-5760 G 8,42,35 9:06:37 96.07 2 < 33> 1151.250 141.600
23 KORCZAK JERZY 2 PL-319-16-6583 G 11,00,56 9:37:10 100.44 5- 2- 2 1232.090 141.200
24 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL370-17-11455 G 17,24,27 23:10:42 104.80 12- 3- 3 909.580 140.800
- 2 -

Lista konkursowa nr 6.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 MICHOŃ JÓZEF 2 PL-323-16-5482 G 14,08,15 12:44:00 109.17 2 < 39> 1232.460 140.400
26 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-43-17-2836 G 7,37,28 13:29:26 113.54 2 < 38> 905.300 140.000
27 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-16-9654 G 7,46,28 13:41:10 117.90 5- 1- 1 903.250 139.600
28 MYSZKA GRZEGORZ 2 PL-414-17-13157 G 20,20,47 14:46:19 122.27 5- 2- 2 1420.120 139.200
29 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL479-17-2243 G 11,28,38 17:14:52 126.64 5- 1- 1 909.600 138.800
30 WIELOGURSKI PAWEŁ 2 PL-MŻG-12-1633 G 4,58,37 2:08:52 131.00 1- 1- 1 1296.590 138.400
31 SUŁKOWSKI MAREK 2 PL-MŻG-12-1551 G 6,21,29 3:31:29 0.00 4- 1- 1 1296.770 0.000
32 BOGUSIEWICZ MARCIN 2 PL-MŻG-12-2034 G 7,25,00 4:49:51 139.74 1- 1- 1 1285.630 137.600
33 PISKORSKI PAWEŁ 2 PL-35-13-8760 G 5,40,03 6:04:05 144.10 3 1151.250 137.200
34 WITECKI GRZEGORZ 2 PL-226-16-10297 G 11,30,55 8:31:58 148.47 12- 3- 3 1303.480 136.800
35 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18-10551 G 8,15,41 14:01:56 152.84 2 < 43> 909.580 136.400
36 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18-16468 G 17,53,02 23:10:30 157.21 9- 4- 3 931.170 136.000
37 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-DE-19-1195882 G 19,20,57 25:12:37 161.57 3 905.520 135.600
38 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-43-17-2844 G 9,06,40 14:58:38 165.94 3 < 42> 905.300 135.200
39 MICHOŃ JÓZEF 2 PL-241-15-3917 G 20,04,03 18:39:48 170.31 3 1232.460 134.800
40 DZIEBÓR LUKASZ 1 PL-196-16-5142 G 18,00,00 23:57:11 174.67 6- 1- 1 901.380 134.400
41 MERC ŁUKASZ 2 PL-275-18-19834 G 11,27,02 10:18:58 179.04 4 1220.320 134.000
42 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-43-17-2833 G 12,33,12 18:25:10 183.41 4 905.300 133.600
43 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18-10566 G 13,28,17 19:14:32 187.77 3 909.580 133.200
44 WITECKI GRZEGORZ 2 PL-46-17-11539 G 12,44,50 9:45:53 192.14 2 < 46> 1303.480 132.800
45 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8362 G 9,28,04 14:45:32 196.51 2 < 55> 931.170 132.400
46 WITECKI GRZEGORZ 2 PL-6-16-9986 G 10,12,15 7:13:18 200.87 3 1303.480 132.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
47 KORCZAK JERZY 2 PL-323-12-1432 G 11,00,00 9:36:14 205.24 2 1232.090 131.600
48 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18-5483 G 5,16,25 10:35:40 209.61 8 < 51> 929.840 131.200
49 LACHOCKI TADEUSZ 2 PL-MŻG-12-463 G 15,38,11 12:52:08 213.97 10- 2- 2 1293.800 130.800
- 3 -

Lista konkursowa nr 6.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 LACHOCKI TADEUSZ 2 PL-MŻG-12-4747 G 17,35,01 14:48:59 218.34 2 1293.800 130.400
51 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18-5249 9,38,05 14:57:19 222.71 9 929.840 130.000
52 MYSZKA GRZEGORZ 2 PL-414-13-2840 G 8,21,31 2:47:03 227.07 2 1420.120 129.600
53 SZULC ANDRZEJ 1 PL-357-14-5816 G 7,00,00 12:27:09 231.44 2 923.910 129.200
54 CIBORSKI JAN 2 PL-326-13-4798 G 13,00,42 12:32:11 235.81 6- 1- 1 1190.660 128.800
55 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18-16463 G 10,23,17 15:40:45 240.17 3 < 58> 931.170 128.400
56 OLEJNICZAK SYLWESTER 1 PL-305-18-13475 G 19,25,35 24:23:58 244.54 10- 1- 1 945.490 128.000
57 KUJAWA ANDRZEJ 2 PL-MŻG-15-7812 G 20,04,31 17:27:36 248.91 3- 1- 1 1286.960 127.600
58 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18-16469 G 18,10,28 23:27:56 253.28 4 931.170 127.200
59 NOSKOWICZ JERZY 2 PL-321-16-5511 G 7,31,09 7:08:35 257.64 3- 1- 1 1186.200 126.800

D O B R Y L O T !
------------------

                                 
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2020.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł najlepsza drużyna z lotu Amiens-Francja

 
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
1 KOZINA J.M.A.Ł 1 -- -- -- -- -- 3 3 445.60
2 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 -- -- -- -- -- 3 3 445.60
3 MERC ŁUKASZ 2 -- -- -- -- -- 3 3 434.80
4 PISKORSKI PAWEŁ 2 -- -- -- -- -- 3 3 424.80
5 BIZOŃ ANDRZEJ 1 -- -- -- -- -- 3 3 423.60
6 DUDA EUGENIUSZ 1 -- -- -- -- -- 3 3 423.60
7 MICHOŃ JÓZEF 2 -- -- -- -- -- 3 3 418.80
8 ŻUKIEWICZ M.M 1 -- -- -- -- -- 3 3 410.40
9 WITECKI GRZEGORZ 2 -- -- -- -- -- 3 3 401.60
10 FRONT TADEUSZ 1 -- -- -- -- -- 3 3 396.80
11 SZULC ANDRZEJ 1 -- -- -- -- -- 2 2 276.40
12 KORCZAK JERZY 2 -- -- -- -- -- 2 2 272.80
13 MYSZKA GRZEGORZ 2 -- -- -- -- -- 2 2 268.80
14 LACHOCKI TADEUSZ 2 -- -- -- -- -- 2 2 261.20
15 ŁAGODZIŃSKITOMA RADOSŁAW 2 -- -- -- -- -- 1 1 142.40
16 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 -- -- -- -- -- 1 1 139.60
17 ANDRASZ RAFAŁ 1 -- -- -- -- -- 1 1 138.80
18 WIELOGURSKI PAWEŁ 2 -- -- -- -- -- 1 1 138.40
19 SUŁKOWSKI MAREK 2 -- -- -- -- -- 1 1 138.00
20 BOGUSIEWICZ MARCIN 2 -- -- -- -- -- 1 1 137.60
21 DZIEBÓR LUKASZ 1 -- -- -- -- -- 1 1 134.40
22 CIBORSKI JAN 2 -- -- -- -- -- 1 1 128.80
23 OLEJNICZAK SYLWESTER 1 -- -- -- -- -- 1 1 128.00
24 KUJAWA ANDRZEJ 2 -- -- -- -- -- 1 1 127.60
25 NOSKOWICZ JERZY 2 -- -- -- -- -- 1 1 126.80
26 KUCHARSKI WIESŁAW 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
27 WIŚNIEWSKI MARCIN 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
28 LEWICKI ADAM 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
29 ŁUSZCZEWSKI KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
30 KACPRZAK ADAM 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
31 JURKOWSKI JAROSŁAW 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
32 KOZIEŁ SŁAWOMIR 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
33 BARANOWSKI SŁAWOMIR 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
34 MALEN ZDZISŁAW 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
35 STRZEMIECZNY KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
36 NIEDŹWIADEK TOMASZ 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
37 SŁOMSKI KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
38 GAJEWSKI RYSZARD 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
39 ADRYJAN ZBIGNIEW 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
40 MARCINIAK KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00                                                   
                                       Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
                                                                                Rocznik 2019.
  +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                    
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
1 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-DE-19-866201 0 1 146.80 930.520
2 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-DE-19-477053 0 1 145.60 930.520
3 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-DE-19-1195885 0 1 145.20 905.520
4 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-DE-19-1195882 0 1 135.60 905.520


          P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 202
Najlepsza drużyna typowana z lotu Amiens-Francja
3/5 

                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
1 MERC ŁUKASZ 2 -- -- -- -- -- 2 2 290.80
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
3 OLEJNICZAK SYLWESTER 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
4 ŁAGODZIŃSKITOMA RADOSŁAW 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
5 KUCHARSKI WIESŁAW 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
6 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
7 FRONT TADEUSZ 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
8 BIZOŃ ANDRZEJ 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
9 DUDA EUGENIUSZ 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
10 ŻUKIEWICZ M.M 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
11 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
12 SZULC ANDRZEJ 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
13 ANDRASZ RAFAŁ 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
14 WITECKI GRZEGORZ 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
15 WIŚNIEWSKI MARCIN 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
16 LEWICKI ADAM 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
17 NOSKOWICZ JERZY 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
18 MICHOŃ JÓZEF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
19 KORCZAK JERZY 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
20 WIELOGURSKI PAWEŁ 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
21 BOGUSIEWICZ MARCIN 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
22 DZIEBÓR LUKASZ 1 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
23 ŁUSZCZEWSKI KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
24 KACPRZAK ADAM 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
25 JURKOWSKI JAROSŁAW 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
26 LACHOCKI TADEUSZ 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
27 KOZIEŁ SŁAWOMIR 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
28 BARANOWSKI SŁAWOMIR 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
29 MALEN ZDZISŁAW 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
30 KUJAWA ANDRZEJ 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
31 STRZEMIECZNY KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
32 NIEDŹWIADEK TOMASZ 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
33 SŁOMSKI KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
34 CIBORSKI JAN 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
35 GAJEWSKI RYSZARD 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
36 PISKORSKI PAWEŁ 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
37 MYSZKA GRZEGORZ 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
38 ADRYJAN ZBIGNIEW 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
39 MARCINIAK KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00
40 SUŁKOWSKI MAREK 2 -- -- -- -- -- 0 0 0.00

         P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2020.        

LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu <\B>AMIENS z dnia 17.07.20
Współrzędne miejsca wypuszczenia 49:55:42. N 02:15:51. E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 12,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 920.040 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 115
5.Ilość konkursów.......................: 33
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1004.62
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 58.26
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,25,34
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,10,00
10.Czas trwania konkursu.................:319 godz. 1 min. 54 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:UPAŁ
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 150.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>PKLGD WG ZACHÓD 1 STREFA [2]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGD WG ZACHÓD 1 STREF | 12 | 115 | 33 |28.70|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 12 | 115 | 33 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                               <\C>                                               
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2020.
- 1 -

Lista konkursowa nr 6.
z lotu AMIENS, w dniu 17.07.20
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-85-16-2410 10,25,34 1004.62 8.70 27- 9- 3 929.840 150.000
2 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-364-18-5346 G 14,05,10 812.56 17.39 12- 4- 3 930.520 149.190
3 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-364-18-5386 G 19,11,15 24:29:20 26.09 2 < 8> 930.520 148.380
4 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-43-17-2838 G 20,03,08 25:51:58 34.78 15- 4- 3 905.300 147.570
5 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-17-11977 6,21,28 11:40:43 43.48 2 < 6> 929.840 146.760
6 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18-5300 8,41,27 14:00:41 52.17 3 < 9> 929.840 145.950
7 SZULC ANDRZEJ 1 PL-360-15-5966 G 14,26,58 19:53:09 60.87 6- 2- 2 923.910 145.140
8 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-DE-19-866201 G 16,33,02 21:51:20 69.57 3 < 10> 930.520 144.320
9 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18-5221 16,56,40 22:15:55 78.26 4 < 12> 929.840 143.510
10 ŁUKASZ & ADRIAN KOZINA 1 PL-DE-19-477053 G 12,36,08 17:54:20 86.96 4 930.520 142.700
11 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-DE-19-1195885 G 18,33,09 24:31:40 95.65 5- 3- 3 905.520 141.890
12 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-367-16-6691 G 9,29,16 14:48:31 104.35 5 < 13> 929.840 141.080
13 KOZINA J.M.A.Ł 1 BE-15-1198043 10,49,31 16:08:46 113.04 6 < 14> 929.840 140.270
14 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-446-15-6076 G 7,55,48 13:15:02 121.74 7 < 28> 929.840 139.460
15 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-99-17-15071 G 8,56,34 15:26:40 130.43 2 < 22> 905.520 138.650
16 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL370-17-11455 G 17,24,27 23:11:15 139.13 12- 3- 3 909.580 137.840
19 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-43-17-2836 G 7,37,28 25:51:58 165.22 2 < 23> 905.300 135.410
17 TERECHOWICZ ANDRZEJ 1 PL-370-16-9654 G 7,46,28 13:39:41 147.83 5- 1- 1 903.250 137.030
18 ANDRASZ RAFAŁ 1 PL479-17-2243 G 11,28,38 17:14:14 156.52 5- 1- 1 909.600 136.220
20 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18-10551 G 8,15,41 14:01:15 173.91 2 < 26> 909.580 134.590
21 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18-16468 G 17,53,02 23:10:28 182.61 9- 4- 3 931.170 133.780
22 DUDA EUGENIUSZ 1 PL-DE-19-1195882 G 19,20,57 25:16:40 191.30 3 905.520 132.970
23 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-43-17-2844 G 9,06,40 14:51:58 200.00 3 < 25> 905.300 132.160
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
24 DZIEBÓR LUKASZ 1 PL-196-16-5142 G 18,00,00 23:57:11 208.70 6- 1- 1 901.380 131.350
- 2 -

Lista konkursowa nr 6.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 BIZOŃ ANDRZEJ 1 PL-43-17-2833 G 12,33,12 18:21:58 217.39 4 905.300 130.540
26 ŻUKIEWICZ M.M 1 PL-370-18-10566 G 13,28,17 19:14:15 226.09 3 909.580 129.730
27 FRONT TADEUSZ 1 PL-360-16-8362 G 9,28,04 14:45:28 234.78 2 < 31> 931.170 128.920
28 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18-5383 G 5,16,25 10:35:40 243.48 8 < 29> 929.840 128.110
29 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-364-18-5249 9,38,05 14:57:19 252.17 9 929.840 127.300
30 SZULC ANDRZEJ 1 PL-357-14-5816 G 7,00,00 12:27:09 260.87 2 923.910 126.490
31 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18-16463 G 10,23,17 15:40:28 269.57 3 < 33> 931.170 125.680
32 OLEJNICZAK SYLWESTER 1 PL-305-18-13475 G 19,25,35 24:25:22 278.26 10- 1- 1 945.490 124.860
33 FRONT TADEUSZ 1 PL-186-18-16469 G 18,10,28 23:27:28 286.96 4 931.170 124.050

D O B R Y L O T !
------------------

         P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2020.        

LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu <\B>AMIENS z dnia 17.07.20
Współrzędne miejsca wypuszczenia 49:55:42. N 02:15:51. E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 12,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 1276.080 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 28
4.Ilość wysłanych gołębi................: 114
5.Ilość konkursów.......................: 26
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 658.67
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 56.87
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,00,25
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 7,31,09
10.Czas trwania konkursu.................:339 godz. 16 min. 13 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:UPAŁ
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 150.0, punkty wg wzoru GMP.
<\B>PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREFA [4]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 2 | PKLGD WG-ZACHÓD 2 STREF | 28 | 114 | 26 |22.81|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 28 | 114 | 26 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                               <\C>                                               
P.K.L.G.D WG-ZACHÓD KROSNO ODRZ., rok 2020.
- 1 -

Lista konkursowa nr 6.
z lotu AMIENS, w dniu 17.07.20
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 MERC ŁUKASZ 2 PL-275-17-3912 G 9,00,25 10:03:42 8.77 8- 4- 3 1220.320 150.000
2 PISKORSKI PAWEŁ 2 PL-35-15-9506 G 16,06,57 18:42:19 17.54 5- 3- 3 1151.250 149.190
3 MERC ŁUKASZ 2 PL-275-18-19844 G 18,26,06 19:29:23 26.32 2 < 6> 1220.320 148.380
4 MICHOŃ JÓZEF 2 PL-241-15-3934 G 10,15,23 10:17:05 35.09 5- 3- 3 1232.460 147.570
5 ŁAGODZIŃSKITOMASZ RADOSŁAW 2 PL-321-16-8792 G 18,59,16 20:47:41 43.86 1- 1- 1 1186.460 146.760
6 MERC ŁUKASZ 2 PL-275-18-19850 G 9,20,40 10:23:57 52.63 3 < 17> 1220.320 145.950
7 PISKORSKI PAWEŁ 2 PL-35-16-5760 G 8,42,35 11:17:58 61.40 2 < 14> 1151.250 145.140
8 KORCZAK JERZY 2 PL-319-16-6583 G 11,00,56 11:37:35 70.18 5- 2- 2 1232.090 144.320
9 MICHOŃ JÓZEF 2 PL-323-16-5482 G 14,08,15 13:47:05 78.95 2 < 16> 1232.460 143.510
10 MYSZKA GRZEGORZ 2 PL-414-17-13157 G 20,20,47 16:57:40 87.72 5- 2- 2 1420.120 142.700
11 WIELOGURSKI PAWEŁ 2 PL-MŻG-12-1633 G 4,58,37 21:21:35 96.49 1- 1- 1 1296.590 141.890
12 SUŁKOWSKI MAREK 2 PL-MŻG-12-1551 G 6,21,29 5:36:47 105.26 4- 1- 1 1296.770 141.080
13 BOGUSIEWICZ MARCIN 2 PL-MŻG-12-2034 G 7,25,00 7:01:12 114.04 1- 1- 1 1285.630 140.270
14 PISKORSKI PAWEŁ 2 PL-35-13-8760 G 5,40,03 8:15:25 122.81 3 1151.250 139.460
15 WITECKI GRZEGORZ 2 PL-226-16-10297 G 11,30,55 10:42:24 131.58 12- 3- 3 1303.480 138.650
16 MICHOŃ JÓZEF 2 PL-241-15-3917 G 20,04,03 20:52:05 140.35 3 1232.460 137.840
17 MERC ŁUKASZ 2 PL-275-18-19834 G 11,27,02 12:30:19 149.12 4 1220.320 137.030
18 WITECKI GRZEGORZ 2 PL-46-17-11539 G 12,44,50 11:56:24 157.89 2 < 19> 1303.480 136.220
19 WITECKI GRZEGORZ 2 PL-6-16-9986 G 10,12,15 9:24:24 166.67 3 1303.480 135.410
20 KORCZAK JERZY 2 PL-323-12-1432 G 11,00,00 11:47:35 175.44 2 1232.090 134.590
21 LACHOCKI TADEUSZ 2 PL-MŻG-12-463 G 15,38,11 15:03:19 184.21 10- 2- 2 1293.800 133.780
22 LACHOCKI TADEUSZ 2 PL-MŻG-12-4747 G 17,35,01 17:00:19 192.98 2 1293.800 132.970
23 MYSZKA GRZEGORZ 2 PL-414-13-2840 G 8,21,31 4:58:24 201.75 2 1420.120 132.160
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
24 CIBORSKI JAN 2 PL-326-13-4798 G 13,00,42 14:43:32 210.53 6- 1- 1 1190.660 131.350
- 2 -

Lista konkursowa nr 6.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 KUJAWA ANDRZEJ 2 PL-MŻG-15-7812 G 20,04,31 19:34:26 219.30 3- 1- 1 1286.960 130.540
26 NOSKOWICZ JERZY 2 PL-321-16-5511 G 7,31,09 9:19:55 228.07 3- 1- 1 1186.200 129.730

D O B R Y L O T !
------------------